Kloakservice i Nørager

Himmerlands Kloakservice ApS tilbyder alle former for kloakservice i blandt andet Aars, Hobro og Støvring. Kloakservice kan for eksempel være TV-inspektion af kloakkens tilstand, tømning af septiktank, slamsugning, spuling samt vedligeholdelse og rensning af afløbsinstallationer, kloakledninger, kloakrør og brønde. Udover vand og slam, kan vi også fjerne olie eller kemikalier fra din kloak.

Jævnlig kloakservice i dit hus er vigtigt

Det er væsentligt med jævnlige eftersyn og vedligeholdelse af alle kloakinstallationer i dit hus. Misligholdelse af kloakservice kan medføre luftgener eller forstoppelse og i værste fald fugtskader eller oversvømmelse. De fleste husejere vælger derfor en fast aftale, som fungerer ligesom et abonnement, og hvor du under normale omstændigheder kan afsætte et fast beløb i dit budget.

Det er væsentligt at få udført kloakservice af en virksomhed, som du har tillid til, og derfor er du velkommen til at kontakte os for at gennemdrøfte muligheder og priser for vedligeholdelse og eftersyn af dine kloak- og afløbsinstallationer i dit hus eller anden ejendom.

Vi tilbyder både fast og akut kloakservice

Vi tilbyder faste aftaler for kloakservice, så du ikke skal bekymre dig over potentielle eller aktuelle problemer i dine kloak- og afløbsinstallationer, og så du kender den årlige pris på forhånd, såfremt der ikke er eller opstår konkrete defekter i dine installationer.

Men vi tilbyder naturligvis også at rykke ud med kort varsel, såfremt der opstår et akut problem, uagtet du har et fast aftale eller ikke har valgt en fast aftale om kloakservice, ligesom vi også rykker ud til nye kunder med akutte kloakproblemer.

Modtage et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen her, så kontakter vi dig indenfor 48 timer. Du kan naturligvis også ringe til os i en akut situation.

Navn *

Telefon *